Kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Peuteropvang

Kinderopvang Unikids 2.0

Wij doen het anders

In 2013 is kinderopvang Unikids overgenomen door voormalig pedagogisch medewerkster Elles Luijten. Met een aantal vaste medewerkers van het kinderdagverblijf, de ouders, de oudercommissie en in nauwe samenwerking met de Tilburg University is in 2013 besloten dat het “anders” moet en kan.

We hopen dat u na het lezen van onze website net zo enthousiast bent als wij en ziet dat de kinderopvang wel degelijk meer kan bieden. We kunnen niet alles verwoorden en zichtbaar maken op een website, we hopen dan ook dat u een keer vrijblijvend bij ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wil langskomen, zodat u het “anders” zelf kan ervaren.

Leuke activiteiten voor Jong en Oud

Buiten de dagelijkse opvang, organiseren we leuke activiteiten voor jong en oud!

Laatste nieuws

Kleinschalig

Één team, één kinderopvang. Directe aanspreekpunten voor u als ouder en vaste gezichten voor de kinderen.

Kind op 1

Vertrouwen, een vaste plek, aandacht en verzorging zoveel het kind nodig heeft.

Flexibel & Korte wachtlijst

Flexibel ruilbeleid, diverse opvang mogelijkheden en makkelijk aan te passen aan uw behoefte.

Vacature kinderopvang Unikids 2.0

Kom jij bij het team van Kinderopvang Unikids 2.0! We hebben leuke vacatures openstaan.